Opis programu

Internet jest obecnie instrumentem umożliwiającym osiągnięcie sukcesu rynkowego dla prawie każdej organizacji we współczesnym świecie. Dla wielu instytucji i firm ich konkurencyjność jest mierzona innowacyjnością i umiejętnością znalezienia się w ogólnoświatowym systemie nowej, internetowej ekonomii.
Program Akademii Sieciowej Cisco (od jesieni 2005 roku oficjalnie używanym skrótem nazwy programu jest: NetAcad) jest nowoczesnym programem kształcenia specjalistów w dziedzinie sieci komputerowych rozwijanym pod patronatem firmy Cisco Systems.
Cisco Systems to jedno z największych amerykańskich przedsiębiorstw informatycznych. Firma została założona w 1984 roku, posiada obecnie oddziały w 75 państwach świata i obecnie jest liderem na świecie w produkcji komputerowego sprzętu sieciowego.

Celem programu NetAcad jest wyrównanie globalnego niedoboru specjalistów przygotowanych do obsługi nowoczesnych sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, a zasadniczym elementem NetAcad są kursy przygotowujące uczestników do zdania egzaminu na zawodowy certyfikat Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate). CCNA jest podstawowym stopniem w systemie certyfikatów Cisco, powszechnie uznawanym na całym świecie i uważanym za istotny atut na rynku pracy w branży teleinformatycznej.
Absolwenci szkoleń realizowanych w ramach NetAcad są przygotowani do samodzielnego projektowania, wdrażania i administrowania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi przedsiębiorstw i operatorów. Mogą też kształcić się dalej i uzyskiwać wyższe szczeble certyfikatów branżowych.

Program NetAcad jest kierowany do szerokiego kręgu odbiorców. Adresatami programu są uczniowie starszych klas szkół pogimnazjalnych, studenci oraz osoby, które chcą uzyskać nowe umiejętności w ramach przekwalifikowania zawodowego.


Program Cisco Networking Academy oferuje:

 • możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych,
 • przekazanie wiedzy, która pozwoli kursantom znaleźć zatrudnienie w branży sieciowej,
 • pozwala zdobyć certyfikat specjalisty IT dla różnych firm. Taka wiedza już dziś stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.

 • W Akademii Sieciowej Cisco przy Kwidzyńskim Centrum Kultury prowadzimy szkolenia w ramach czterech kursów stanowiących trzon nowej wersji programu CCNA Routing and Switching (wersja 5.0).

Opłaty:

 • Koszt jednego semestru:

 • 600 zł + VAT dla pracujących,
 • 300 zł + VAT dla studentów i nauczycieli,
 • 100 zł + VAT dla uczniów szkół średnich.

 • Zapisy i informacje w sekretariacie KCK (ul. 11 Listopada 13),
  tel. 055-279 35 28,
  e-mail: monika.rozycka@kck-kwidzyn.pl

Trwa nabór:

 • na nową edycję kursu CCNA Routing and Switching

 • Planowany początek zajęć: październik 2020 r. (po zebraniu grupy)
 • Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (5 godzin lekcyjnych w godz. 15:30-19:15)
Szczegóły programu

CCNA INTRODUCTION TO
NETWORKS:


Wprowadzenie do sieci komputerowych:
1. Poznawanie sieci
2. Konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego (IOS)
3. Protokoły i komunikacja w sieci
4. Dostęp do sieci
5. Ethernet
6. Warstwa sieciowa
7. Warstwa transportowa
8. Adresacja IP
9. Podsieci IP
10. Warstwa aplikacji
11. To jest sieć!

CCNA ROUTING AND SWITCHING
ESSENTIALS:


Podstawy rutingu i przełączania:
1. Wprowadzenie do sieci przełączanych
2. Podstawowe idee i konfiguracja przełączania
3. VLAN-y
4. Koncepcje routingu
5. Routing między VLAN-ami
6. Routing statyczny
7. Routing dynamiczny
8. Protokół OSPF jednoobszarowy
9. Listy kontroli dostępu (ACL)
10. DHCP
11. Translacja adresów dla IPv4CCNA SCALING NETWORKS:


Skalowanie sieci komputerowych:
1. Wprowadzenie do skalowania sieci komputerowych
2. Redundancja w sieciach LAN
3. Agregacja łączy
4. Sieci bezprzewodowe
5. Dostrajanie i rozwiązywanie problemów OSPF jednoobszarowego
6. OSPF wieloobszarowy
7. EIGRP
8. Zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów EIGRP
9. Obrazy IOS i licencjonowanieCCNA CONNECTING NETWORKS:


Dostęp do sieci rozległych (WAN):
1. Hierarchiczne projektowanie sieci (Cisco Enterprise Architecture)
2. Przyłączanie do sieci WAN
3. Protokół PPP
4. Protokół Frame Relay
5. Translacja adresów IPv4 (NAT)
6. Rozwiązania szerokopasmowe (xDSL)
7. Połączenia site-to-site (VPN)
8. Monitorowanie sieci (SNMP, Netflow)
9. Postępowanie awaryjne w sieci (troubleshooting)

Wyposażenie Akademii

Laboratorium sieciowe (sala nr 15- laboratorium Cisco) wyposażone jest w sprzęt sieciowy i komputerowy przeznaczony do realizacji zadań Akademii Sieciowej Cisco. W specjalistycznych zestawach do prowadzenia zajęć CCNA znajduje się m.in. 10 routerów Cisco i 6 przełączniki Cisco Catalyst. Każdy uczestnik kursu ma do dyspozycji minimum 2 stanowiska komputerowe, 2 router'y oraz 2 switch'e. Zapewnia to doskonałe warunki treningowe.

Laboratorium sieci komputerowych umożliwia studentom i uczestnikom szkoleń praktyczne zapoznanie się z zasadami projektowania, budowania i utrzymywania sieci IP.

Sprzęt i oprogramowanie dostępne w laboratorium pozwalają na zbudowanie izolowanej sieci kampusowej (tzn. łączącej zdalne oddziały hipotetycznego przedsiębiorstwa), sterowanie procesami zachodzącymi w takiej sieci, a w szczególności:
- wyborem tras, którymi będą przekazywane informacje, w sieciach lokalnych i rozległych,
- mechanizmami zabezpieczania treści komunikacji sieciowej,
- mechanizmami uwierzytelniania urządzeń i użytkowników,
- mechanizmami kontroli jakości transmisji,
- komunikacją bezprzewodową.

Wszystkie urządzenia umieszczone są w szafie krosowej 19'' o wysokości 42U. Całe okablowanie laboratorium wykonane zostało w kategorii 5e.


System kształcenia

Program NetAcad realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego (e-nauczanie). Na zajęciach w Akademii korzysta się z systemu E-learning w postaci:
- portalu edukacyjnego z multimedialnym systemem prezentacji wiedzy teoretycznej, który udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Materiały dydaktyczne zawierają pełny opis teoretyczny ilustrowany licznymi przykładami (m. in. także w formie prezentacji video).
- multimedialnych zadań do wykonania,
- egzaminów on-line sprawdzających zdobytą przez kursanta wiedzę.
W celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia we wszystkich Akademiach na całym świecie Cisco opracowało jednolity schemat nauczania.


Opis zajęć:

Standardowo każdy temat zajęć poprzedzony jest wstępem teoretycznym. Następnie realizowane są przygotowane przez Cisco laboratoria, z których kursant realizuje sprawozdania. Laboratoria te zakładają naukę konfiguracji (oczywiście na prawdziwym sprzęcie), jak również przewidują wiele pytań problemowych, mających na celu ugruntować wiedzę kursanta.
Kursanci maja też do swojej dyspozycji symulator Packet Tracer (w którym można pracować nie musząc posiadać szafy sieciowej w domu).
Na koniec każdego z 4 modułów kursu CCNA Routing & Switching, realizowany jest tzw. Final Exam (egzamin z całego modułu).
Studenci mają nieograniczony dostęp do zasobów na zajęciach i poza nimi.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach 15:30 - 19:15 według organizacji kalendarza roku akademickiego.

Prezentacja kursu CCNA Routing and Switching

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

Adres:
Kwidzyńskie Centrum Kultury
ul. 11 Listopada 13
82-500 Kwidzyn

Telefon:
(55) 279 35 28
E-mail:
monika.rozycka@kck-kwidzyn.pl